Beyour Travel Service
facebook twi feed

VISA, ยุโรป, วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว » วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : สาธารณรัฐเช็ก

 • {lang: 'th'}

  วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : สาธารณรัฐเช็ก

  การขอวีซ่าต้องกระทำที่สถานทูตสาธารณรัฐเช็กเท่านั้น หากจุดหมายปลายทางหลักของคุณคือการท่องเที่ยวและพำนักอยู่ภายในสาธารณรัฐเช็ก สำหรับในกรณีอื่นๆ ที่จำเป็นก็คือ เมื่อผู้ขอวีซ่าต้องการพำนักอยู่ในสาธารณเช็กเป็นเวลานานที่สุด

  การนัดหมายเพื่อขอวีซ่าแชงเก้น ควรจะนัดหมายทางโทรศัพท์ระหว่างเวลา 13.00 น. -14.00 น. ที่หมายเลข 0066-2-250-9223 หรือ 0066-2-250-9224 เมื่อคุณโทรศัพท์ไปที่หมายเลขดังกล่าว คุณจะได้รับวันและเวลานัดหมาย การขอวีซ่าควรจะกระทำล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือนก่อนการเดินทาง เมื่อคุณได้รับเวลานัดหมายแล้ว ต้องรอการออกวีซ่าประมาณ 30 วัน แต่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 14 วัน การขอวีซ่าไม่สามารถกระทำผ่านบุคคลที่สามเช่น บริษัทท่องเที่ยว คุณจะต้องมาขอวีซ่าด้วยตัวคุณเอง

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

  2.สำเนาบัตรประชาชน

  3.หนังสือเดินทาง และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่าระยะเวลาที่คาดว่าจะพำนักอยู่ภายในประเทศอย่างน้อย 3 เดือน

  4.ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ

  5.หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา

  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

  - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

  6.หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)

  7.หลักฐานการจัดเตรียม ที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ(ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก

  8.ใบ จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

  9.หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ครอบคลุมระยะเวลาในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก

  10.หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  **หมายเหตุ

  • ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชก 2,616 บาท
  • ระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติวีซ่า 5-7 วัน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ที่อยู่ สถานกงสุลและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ : 02 250 – 9223, 02 – 250 – 9224 โทรสาร : 02-255-4978 เว็บไซต์ : http://www.mzv.cz/bangkok

  อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz

  วัน – เวลาทำการแผนกวีซ่า : วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.

   


   

  เรื่องนี้ถูกเปิดอ่าน: 248 ครั้ง

  1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว
  Loading ... Loading ...

VISAเรื่องที่เกี่ยวข้อง, ยุโรปเรื่องที่เกี่ยวข้อง, วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว

ค้นหา

Who's Online

 • 4 ผู้เข้าชมออนไลน์ขณะนี้
  1 ไม่ใช่สมาชิก, 3 บอท, 0 สมาชิก

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง

การขอวีซ่า

ABOUT INSURANCE

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ

สถิติเว็บไซต์