Beyour Travel Service
facebook twi feed

HOT PROMOTION, PROGRAM TOUR, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพ็คเกจทัวร์่ต่างประเทศ » นิวซีแลนด์ แดนในฝัน

 • {lang: 'th'}

  กำหนดการเดินทางวันที่ 20  – 26  ตุลาคม 2556

  วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม  2556 กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ไคร้สท์เชิร์ช

  17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 Row : T สายการบินอิมมิเรตส์

  แอร์ไลน์  (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

  19.50 น. ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ เที่ยวบินที่  EK 418 โดยแวะที่พักเครื่องซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ส  (แวะพักเครื่องประมาณ 1.30 ชม.)

   

  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ไคร้ท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน

  15.20 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ เร็วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

  (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) เดินทางสู่เมืองไคร้ชเชิร์ท ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมมหาวิหารไคร้สท์เชิร์ท (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้น เดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้

  ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ, ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และ

  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  เข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2556 แอชเบอร์ตัน-เทคาโป – พูคากิ – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                     นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขา

  สูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง

  (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เป็นเมืองเล็กๆ ระหว่างทาง เมืองนี้

  ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารักบรรยากาศดีๆที่น่าประทับใจ ไว้

  สำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะ

  ชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์

  ก่อนเดินทาง ต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมือง

  แห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี

  กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับ

  ผู้รักความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก  ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชมการ

  กระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร

  (การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก

  กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!

  นำท่านเข้าที่พัก RYDGES HOTEL  หรือเทียบเท่า

  หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม

  ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

  วันพุธที่ 23 ตุลาคม  2556 ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-กระเช้ากอนโดล่า+ลูท

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา “ตื่นทอง” กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง

  11.45 น  .           เตรียมพร้อมขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ ที่มี

  อายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่

  เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์

  13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม

  หลังอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะพร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าที่วัตถุดิบผลิตจากขนแกะ จากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด

  จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้นบนยอดเขาบ๊อบพีค

  !!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES HOTEL  หรือเทียบเท่า

  หรือในวันนี้หากท่านใดสนใจที่จะไปล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ (เต็มวัน)

  ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional – Day Tour ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าทัวร์อีก 2,000 บาท

  มีรถโค้ชรับ – ส่ง อาหารกลางวันบนเรือ และอิสระอาหารเย็น.

  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ควีนส์ทาวน์ – วานากา –ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่ เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี  ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE)

  ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์

  บ่าย                     เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื่อชมชมธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์”

  ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้

  (สำหรับท่านที่สนใจ จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL

  หรือเทียบเท่า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ในโรงแรม

  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556     ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ–รถไฟทรานอัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น) เดินทางสู่เมืองเกรย์เม้าท์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

  บ่าย                     นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่

  สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป  เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่าน

  เทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี

  ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

  พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556     ไครัสเชิร์ส– ซิดนีย์–กรุงเทพ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบรรี่ (Canterburry Museum)

  ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือ

  ดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลอง

  อาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดิน

  ชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชม

  สวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์

  แคนเทอเบอรรี่

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

  16.55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ

  01.10 น. (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ….กรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ

   

   

  “”"”"”"”"”"”"”"”"”"

  Tour Code KIWI 02 B

  กำหนดการเดินทาง วันที่ 20 -26 ตุลาคม  2556

  อัตราค่าบริการ

  คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
  ผู้ใหญ่

  เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่

  74,900 บาท 46,900 บาท
  เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 71,900 บาท 40,900 บาท
  เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 67,900 บาท 35,900 บาท
  ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 บาท 8,900 บาท
  ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500 บาท 1,500 บาท

   

  *** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

  *** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***

  *** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***

  *** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน / ***

  *** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทาง ***

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

   

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

  ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน *

  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

   

  เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

  กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 21 วันทำการ

  *** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการ) ***

  1. 1. สำหรับบุคคลทั่วไป

  พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)

  รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

  สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน

  กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

  กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร

  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

  หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน หรือใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น

  หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)

  2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

  3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)

  4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

  2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน

  (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

  3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา

  หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

  กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)

  สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา)

  ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา

  กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

  หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา

  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

  4. สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

  กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

  ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

  หมายเหตุวีซ่า

  วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 5,100 บาท

  วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 2,900 บาท

  กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 5,100 บาท

  *** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

  (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์)

  กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

   

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

  การยกเลิกและการคืนเงิน

  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน

  จะไม่เก็บค่ามัดจำ

  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  หมายเหตุ

  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณา

  แล้ว

  บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต

  งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

   

  *********************************************

   

  เรื่องนี้ถูกเปิดอ่าน: 225 ครั้ง

  1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (1 โหวต)
  Loading ... Loading ...

ค้นหา

Who's Online

 • 7 ผู้เข้าชมออนไลน์ขณะนี้
  3 ไม่ใช่สมาชิก, 4 บอท, 0 สมาชิก

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง

การขอวีซ่า

ABOUT INSURANCE

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศ

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ

สถิติเว็บไซต์